Ultrazvuk jako běžně používaný nástroj


1. K čemu je ultrazvuk užitečný?


Nejčastěji si pojem ultrazvuk spojujeme s lékařským přístrojem, který se používá na vyšetření gravidních žen, ale toto není jediné použití.
Ultrazvuk lze použít i jako detektor pohybu, tyto snímače pracují na frekvenci 32 kHz, což je mnohem vyšší hladina než to, co je schopno zachytit lidské ucho – což je rozsah od 20 Hz do 20 kHz. A detektor pracující na principu ultrazvuku lze použít pro osvětlení prostoru, vejde – li někdo do místnosti, senzor zaznamená pohyb a rozsvítí se světla.

sluchový záznam
Dále se s přístroji na bázi ultrazvuku můžeme setkat v muzeích. Ultrazvuk totiž užívá cílený zvuk a v muzeu se umožní přehrát nahrávku pro návštěvníky v jedné oblasti výstavy, aniž by byli rušeni ostatní v okolí.

Elektronické repelenty proti škůdcům používají též ultrazvuku, aby udržovali hlodavce nebo hmyz v požadované vzdálenosti.

Podobný produkt může být dokonce použit k rozehnání davu teenagerů; stárnutí má tendenci snížit schopnost lidí slyšet zvuky s vyšší frekvencí, takže může vysokofrekvenční zvuk otravuje pouze mladé lidi.
sluchové pomůcky
2. Jaké je nebezpečí v použití ultrazvuku?

Ultrazvuk vysílaný vzduchem není v podstatě špatný. Ale ostatní přístroje mohou reagovat negativně při interakci s ultrazvukovými vlnami. Takové naslouchátko, které je poměrně široce používané ve společnosti, dokáže přeměnit kmitočet ultrazvuku na lépe slyšitelný zvukový signál, což značně uživatele naslouchátek obtěžuje.

Negativní dopad šíření ultrazvuku má i na iPhone, protože ultrazvukem lze šířit tajné hlasové signály, které vedou k odemčení telefonu bez souhlasu a vědomí jeho majitele.

Měly by se lidé starat o ultrazvuk způsobující ublížení na zdraví?

Je známo, že zvuky, které jsou příliš hlasité, mohou poškodit sluch. Existuje však jen málo důkazů, že by ultrazvuk způsobil tělesná poškození bez dlouhodobého přímého fyzického kontaktu s vysokou intenzitou. Pokud jste náhodně vystaveni extrémně intenzivnímu ultrazvuku (např. při držení ultrazvukové obloukové svářečky), mohlo by dojít k otravě jako bolesti hlavy nebo dočasné ztráty rovnováhy.
rentgenový obraz

Správní úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví v USA prosazuje ustavení limitů pro ultrazvukové vlny, s čímž nesouhlasí akademická obec. Pokud by došlo na prosazení oněch úrovní, bylo by to limitující pro vědce a jejich přístroje využívající ultrazvuk.

Další negativní dopad rozšíření ultrazvuku jako komerčně používaného zařízení je na zvířata, například psi mají velmi citlivý sluch a tyto zvuky dokáží rozlišit. Vedlo by to k soustavnému poškozování sluchu zvířat obecně, což je zatím nejhlavnější argument v boji proti rozšíření přístrojů na bázi ultrazvuku.