Vybavení školy


Už bylo na Äase, aby se ve Å¡kole zaÄalo opravovat, upravovat a modernizovat? Dlouhou dobu jste nemÄ›li žádné finanÄní prostÅ™edky, díky kterým byste mohli dÄ›tem poskytnout lepší zázemí ve Å¡kole, ale teÄ se to zmÄ›nilo a chtÄ›li byste tedy investovat do produktů, které dÄ›tem zpříjemní prostÅ™edí a také pro nÄ› budou praktické? Rádi byste zaÄali u modernizace Å¡aten a zakoupili nÄ›jaké nové a moderní skříňky, do kterých si mohou pohodlnÄ› uložit a zamknout své vÄ›ci? Vytratí se tak potíže se ztrátami vÄ›cí ze spoleÄných Å¡aten a díky možnosti uzamknutí si ponesou odpovÄ›dnost za své vÄ›ci dÄ›ti? Potom bude nejlepší, když si vyberete nÄ›jaké skříňky od nás, kteří prodáváme nejkvalitnÄ›jší kovový nábytek.

Pro děti

Pro dÄ›ti bude tento kovový nábytek skuteÄným zlepÅ¡ením a rozhodnÄ› se jim bude pÅ™icházet do Å¡koly lépe. Nemusíte ovÅ¡em modernizovat pouze Å¡atny, nabízíme Vám i moderní skřínÄ› na papírové dokumenty a materiály Äi na jakékoliv jiné pomůcky, které jsou v hodinách využívány. AÄ se to nezdá, tento druh nábytku se dobÅ™e využije také v kabinetu tÄ›locviku, kde je do nÄ›j možné uložit nejrůznÄ›jší nářadí.